Ce inseamna studiu de fezabilitate?
Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerintele economice si sociale.

I. Acte necesare pentru realizare studiului:
• persoana juridica:
- copie Certificat Unic De Inregistrare (CUI);
- copie extras de Carte Funciara, contract de vanzare cumparare sau adeverinta de la Administratia locala;
- copie plan de incadrare;
- copie plan de situatie;
- copie contract de inchirierere sau comodat (dupa caz);
- acordul in scris al proprietarului (in cazul chiriasilor);
- acordul bancii in cazul in care proprietatea este ipotecata sau gajata.

In urma celor prezentate anterior puteti beneficia de urmatoarele servicii:
• Realizam la solicitarea beneficiarului “Constatare tehnica” cu recomandari ale specialistului;
• Elaboram documentatie tehnica cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate;
• Elaboram scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fii atinse;
• Elaboram documentatii pentru ridicari topo (unde este cazul);
• Intocmim studiul de fezabilitate analizand prioritatile obiectivului;
• Elaboram o analiza complexa cost / beneficiu;
• Elaboram devizul general estimativ al investitiei ;
• Inaintam documentatia spre avizare;
• Monitorizam evolutia proiectului pe surse de finantare.