Ce inseamna extindere de conducta?
Legatura dintre punctul cel mai apropiat de unde exista conducta de distributie apa, gaz si canalizare in raport cu proprietatea sau imobilul dumneavoastra.
Extindere de conducta se poate realiza pentru urmatoarele utilitati :
- extindere conducta de distributie gaze naturale de presiune redusa;
- extindere conducta de distributie apa potabila;
- extindere canalizare, care poate fii gravitationala sau sub presiune.

I. Acte necesare pentru realizare extindere de conducta pentru distributia gazelor naturale de presiune redusa:
• persoana fizica:
- copie carte de identitate a proprietarului imobilului unde urmeaza a se face extinderea;
- copie autorizatie de constructie pentru imobile noi construite;
- copie certificat de urbanism pentru imobile noi construite;
- adeverinta de la Autoritatea Locala de care apartine pentru imobile existente;
- copie extras de Carte Funciara sau contract de vanzare cumparare;
- copie plan de incadrare in zona vizat de OCOT;
- copie plan de situatie vizat de OCOT;
- declaratie la Notar Public prin care va angajati sa supotati costuri suplimentare in cazul in care conducta de distributie apartine altui investitor inafara de operatorul economic de distributie.

• persoana juridica:
- copie Certificat Unic De Inregistrare (CUI);
- copie carte de identitate a administratorului societatii;
- copie autorizatie de constructie pentru imobile noi construite;
- copie certificat de urbanism pentru imobile noi construite;
- adeverinta de la Autoritatea Locala de care apartine pentru imobile existente;
- copie extras de Carte Funciara sau contract de vanzare cumparare;
- copie plan de incadrare in zona vizat de OCOT;
- copie plan de situatie vizat de OCOT;
- declaratie la Notar Public prin care va angajati sa supotati costuri suplimentare in cazul in care conducta de distributie apartine altui investitor inafara de operatorul economic de distributie;
- copie contract de inchirierere sau comodat (dupa caz);
- acordul in scris al proprietarului (in cazul chiriasilor);
- acordul bancii in cazul in care proprietatea este ipotecata sau gajata.

II. Acte necesare pentru realizare extindere de conducta pentru distributia apei potabile si canalizare:
• persoana fizica:
- copie carte de identitate proprietarului imobilului unde urmeaza a se face extinderea;
- copie extras de Carte Funciara sau contract de vanzare cumparare;
- copie plan de incadrare;
- copie plan de situatie;

• persoana juridica:
- copie Certificat Unic De Inregistrare (CUI);
- copie carte de identitate a administratorului societatii;
- copie plan de incadrare;
- copie plan de situatie;
Sugestie: in cazul in care se constitie o asociatie de proprietari (fara a se inregistra la Registrul comertului) peste zece persoane, sunt sanse sporite ca investitia sa fie suportata de catre operatorul economic de distributie.

In urma celor prezentate anterior puteti beneficia de urmatoarele servicii:
• Intocmirea documentatiei in vederea obtinerii solutiei de racordare la sistemul de distributie gaze naturale ce se depune la operatorul economic de distributie (pt. conducta de gaz);
• Instiintarea beneficiarului in vederea semnarii contractului de asociere cu operatorul economic de distributie (pt. conducta de gaz);
• Instiintarea beneficiarului in vederea semnarii contractului de racordare la sistemul de distributie gaze naturale;
• Intocmirea documentatiei in vederea obtinerii certificatului de urbanism pentru extinderi conducte de distributie ;
• Obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism (dupa caz: Agentia de Mediu / Apaserv Satu Mare / Romtelecom /Electrica  / ridicare topografica  / Inspectoratul Teritorial Constructii / verificare ML-PAT , etc);
• Intocmirea documentatiei tehnice pentru eliberarea avizului de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania(dupa caz);
• Intocmirea proiectului de extindere a conductei, pe baza celor enumerate anterior;
• Inaintarea proiectului pentru avizare catre operatorul economic de distributie;
• Inaintarea documentatiei (certificat de urbanism, avize, proiect) in vederea obtinerii autorizatiei de constructie pentru extinderea de conducta gaz;
• Intocmirea documentatiei tehnice pentru eliberarea avizului de catre Politia Rutiera (restrictionarea circulatiei, dupa caz);
• Executia lucrarilor, conform proiectului si a normelor in vigoare;
• Cartea constrctiei aferenta investitiei;
• Receptia lucrarilor executate, in prezenta comisiei operatorul economic de distributie;
• Punerea in functiune a conductei, respectiv cuplarea la sistemul national de distributie al utilitatilor si predarea acestora reprezentantilor operatorului economic de distributie;