Ce inseamna bransament?
Bransamentul este legatura dintre o conducta principala a unei retele de distributie (de gaze, de apa, etc.) si limita de proprietate, pana la iesirea din robinetul de bransanment.
Bransamentele pot fii :
- bransamente pentru gaze naturale de presiune redusa;
- bransamente pentru apa potabila;
- racord canal, care poate fii gravitational sau sub presiune;
- racord canal sub presiune presupune montarea unei pompe cu tocator in caminul de la limita proprietatii.

I Acte necesare pentru realizare bransament gaze naturale de presiune redusa:
• persoana fizica:
- copie carte de identitate a proprietarului imobilului unde urmeaza a se face bransamentul;
- copie autorizatie de constructie pentru imobile noi construite;
- copie certificat de urbanism pentru imobile noi construite;
- adeverinta de la Autoritatea Locala de care apartine pentru imobile existente;
- copie extras de Carte Funciara sau contract de vanzare cumparare;
- copie plan de incadrare in zona vizat de OCOT;
- copie plan de situatie vizat de OCOT;
- declaratie la Notar Public prin care va angajati sa supotati costuri suplimentare in cazul in care conducta de distributie apartine altui investitor inafara de operatorul economic de distributie.

• persoana juridica:
- copie Certificat Unic De Inregistrare (CUI);
- copie carte de identitate a administratorului societatii;
- copie autorizatie de constructie pentru imobile noi construite;
- copie certificat de urbanism pentru imobile noi construite;
- adeverinta de la Autoritatea Locala de care apartine pentru imobile existente;
- copie extras de Carte Funciara sau contract de vanzare cumparare;
- copie plan de incadrare in zona vizat de OCOT;
- copie plan de situatie vizat de OCOT;
- declaratie la Notar Public prin care va angajati sa supotati costuri suplimentare in cazul in care conducta de distributie apartine altui investitor inafara de operatorul economic de distributie;
- copie contract de inchirierere sau comodat (dupa caz);
- acordul in scris al proprietarului (in cazul chiriasilor);
- acordul bancii in cazul in care proprietatea este ipotecata sau gajata.

Observatie: in cazul in care nu exista conducta de distributie la limita proprietatii nu este posibila realizarea bransarilor.
Bransamentul de gaze naturale se achita la distribuitorul de gaze naturale si se executa de catre subcontractantul acestuia.

II  Acte necesare pentru realizare bransament apa potabila si racord canal:
• persoana fizica:
- copie carte de identitate a proprietarului ;
- copie extras de Carte Funciara sau contract de vanzare cumparare pentru locatia unde urmeaza a se realiza bransamentul;

• persoana juridica:
- copie Certificat Unic De Inregistrare (CUI);
- copie carte de identitate a administratorului societatii;
- copie extras de Carte Funciara sau contract de vanzare cumparare pentru locatia unde urmeaza a se realiza bransamentul;
- copie contract de inchirierere sau comodat (dupa caz).
- acordul in scris al proprietarului (in cazul chiriasilor).

In urma celor prezentate anterior puteti beneficia de urmatoarele servicii:
• Intocmirea documentatiei in vederea obtinerii solutiei de racordare solicitata de la furnizorii de utilitati;
• Instiintarea beneficiarului in vederea semnarii contractului de racordare la sistemul de distributie gaze naturale (numai in cazul bransamentului de gaz);
• Intocmirea documentatiei in vederea obtinerii certificatului de urbanism;
• Obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism (dupa caz: Agentia de Mediu / Apaserv Satu Mare / Romtelecom /Electrica  /E-ON gaz distributie/ verificare ML-PAT , etc);
• Intocmirea proiectului de bransament sau racord canal;
• Inaintarea documentatiei (certificat de urbanism, avize, proiect) in vederea obtinerii autorizatiei de construire;
• Executia lucrarilor, conform proiectului si a normelor in vigoare;
• Cartea constrctiei aferenta investitiei;
• Receptia lucrarilor executate, in prezenta comisiei furnizorului de utilitati;
• Punerea in functiune a bransamentului, respectiv cuplarea la sistemul national de distributie si predarea acestuia reprezentantilor din partea furnizorului.

Instiintarea beneficiarului in vederea semnarii contractului (in cazul racordarii la sistemul de distributie apa potabila si racord canal).

 

Bransament MODEL 1 (descarca)

Bransament MODEL 2 (descarca)

Bransament MODEL 3 (descarca)