Autorizarea functionarii pentru aparatele consumatoare de combustibil lichid, solid si gazos inclusiv arzatoarele atmosferice pana la 400 kw care se consemneaza in “Raportul de verificare” in conformitate cu PT A.
I. Acte necesare pentru realizarea autorizarii ISCIR:

persoana fizica si persoana juridica:
- documentatia tehnica avizata pentru instalatia de gaz;
- receptia si punerea in functiune pentru fiecare aparat utilizat;
- adeverinta de la cosar (nu mai veche de 6 luni) in cazul aparatelor racordate la cos de fum;

Observatie: In cazul in care proiectul instalatiei de utilizare a gazelor naturale are scadenta, pentru efectuarea verificarilor la 2 ani, apropiata de data la care este programata verificarea ISCIR, aceste proceduri se pot realiza la aceeasi data.

In urma celor prezentate anterior puteti beneficia de urmatoarele servicii:
- Deplasarea la fata locului in vederea efectuari verificarii ISCIR, este gratuita;
- Realizarea masuratorilor parametrilor de functionare a aparatului;
- Intocmirea actelor necesare (de ex. Raportul de verificare) semnate de catre beneficiar;
- Aducerea la cunostinta clientului data scadenta urmatoarei verificari in timp util,pentru a nu iesi din termen.
- Asiguram interventie la aparatele ISCIR-izate de catre noi in maxim 24 de ore, pe toata durata derulari contractului.

  • 1
  • 2
  • 3