Instalatia de gaze naturale incepe de la robinetul de bransament si se termina in robinetul de la aparatul consumator de combustibil gazos. Verificarea tehnica a instalatiei este obligatorie odata la 2 ani sau in cazul in care perioada de sistare a gazului a depasit 6 luni.
I Acte necesare pentru realizare verificarilor/reviziilor periodice:

persoana fizica:
- documentatia tehnica avizata pentru instalatia de gaz;
- receptia si punerea in functiune pentru fiecare aparat utilizat;
- adeverinta de la cosar (nu mai veche de 6 luni) in cazul aparatelor racordate la cos de fum;
- autorizarea functionarii ISCIR (centrale termice, convectoare, boilere).

persoana juridica:
- documentatia tehnica avizata pentru instalatia de gaz;
- receptia si punerea in functiune pentru fiecare aparat utilizat;
- adeverinta de la cosar (nu mai veche de 6 luni) in cazul aparatelor racordate la cos de fum;
- autorizarea functionarii ISCIR (centrale termice, convectoare, boilere).

Observatie: In cazul in care nu detineti un raport de verificare ISCIR, acesta se poate realiza in aceeasi zi in care se face verificarea/revizia, in baza unei programari anterioare.

In urma celor prezentate anterior puteti beneficia de urmatoarele servicii:
- Intocmirea solicitarii cartotecii* eliberata de catre operatorul de distributie gaze naturale;
- Achitarea tarifului pentru eliberarea actelor solicitate de la furnizorl de gaz, in baza carei se vor efectua verificarile;
- Programarea cu specialistul autorizat ANRE pentru verificarea propriu zisa;
- Intocmirea actelor necesare semnate de catre beneficiar;
- Depunerea unui exemplar din fisa de verificare periodica la operatorul de distributie;
- Se comunica clientului data scadenta urmatoarei verificari in timp util pentru a nu iesi din termen.

*cartoteca - copia documentatiei tehnice a proiectului instalatiei de gaze arhivat la operatorul de distributie. (ex. EON GAZ, CPL CONCORDIA, GAZ VEST, etc.)

In conformitate cu legislatia ANRE in vigoare, verificarea si revizia tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici si noncasnici este obligatorie.

Astfel, operatiunile de verificare se efectueaza la maximum 2 ani, iar cele de revizie la maximum 10 ani, de la ultima verificare/revizie.

Verificarea instalatiei de utilizare consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:
- verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;
- verificarea stabilitatii conductelor montate aparent, pe suporturi;
- verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si a armaturilor, la presiunea de lucru a gazului din instalatie;
-verificarea functionarii echipamentelor si a dispozitivelor auxiliare din componenta instalatiei de utilizare, precum si a instalatiei de alimentare cu energie electrica a acestora, dupa caz;
- verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta;
- demontarea/debransarea punctelor de consum care functioneaza fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;
- verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare ale beneficiarului;
- verificarea tirajului cosurilor si a canalelor de evacuare a gazelor arse si prezentarea de catre consumator a dovezii de curatare a acestora (nu mai veche de 6 luni), efectuata de catre un agent economic autorizat conform reglementarilor in vigoare.      

Revizia instalatiei de utilizare consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:
- efectuarea tuturor operatiunilor prevazute pentru activitatea de verificare (revizia din anul respectiv, inlocuieste verificarea);

Efectuarea verificarii si a reviziei trebuie consemnata intr-un document numit: Fisa de evidenta a lucrarilor de verificare sau revizie tehnica periodica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, care se semneaza de catre consumator.
Efectuarea verificarii sau a reviziei tehnice periodice se face in baza unei informari prealabile a consumatorilor.

Iata o problema pentru care toti utilizatorii de gaze naturale si nu numai, ar trebui sa constientizeze importanta si necesitatea verificarilor periodice si efectuarea operatiunii de curatare a cosurilor de fum.

Din cercetarile efectuate pana in prezent, cauzele care au impiedicat evacuarea gazelor arse in atmosfera si care au stat la baxa intoxicarilor si pierderilor de vieti omenesti, sunt:
- tirajul insuficient din cauza constructiei neadecvate a hornului;
- imbinarea burlanelor necorespunzatoare;
- obstacole (cuib de pasari sau corpuri straine) pe traseul de evacuare a gazelor arse;
- inexistenta dispozitivelor impotriva obturarii sau depresiunii, in cazul vanturilor puternice, in partea superioara a hornului.

Pentru inlaturarea tragediilor in acest sens, societatea noastra va propune sa luati o serie de masuri care vizeaza in mod direct starea de sanatate inclusiv viata utilizatorului de gaze naturale, dupa cum urmeaza:
- montajul unui senzor pentru identificarea monoxidului de carbon, mai ales in incaperile unde se doarme;
- efecuarea operatiei de curatare a cosului de fum odata la 6 luni, conform prescriptiei tehnice ISCIR,
- autorizarea functionarii aparatului (convector, boiler, aparat pentru prepararea apei calde, etc.) conform prescriptiei tehnice ISCIR,
- efecuarea verificarii periodice odata la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale, conform NTPPE/2008 ANRE.

- Verificati periodic instalatia de gaze! Olfactiv (prin mirosire) de fiecare data inainte de utilizarea unui consumator cu flacara deschisa. Daca sesizati scapari de gaz, luati imediat urmatoarele masuri:
- intrerupeti alimentarea cu gaz a oricarui consumator (aragaz, centrala termica, instant...), prin inchiderea robinetului de siguranta si de manevra;
- nu folositi flacara deschisa (chibrituri, brichete...);
- nu actionati întrerupatoarele, prizele, orice aparat alimentat electric;
- deschideti imediat usile si ferestrele pentru aerisirea încaperilor;
- numai din exteriorul cladirii, apelati imediat la un instalator pentru verificarea/repararea instalatiei de gaze.

NICIODATA nu se verifica cu flacara instalatiile/conductele de gaze!

PERICOL DE EXPLOZIE!
Verificarea/revizia instalatiei de gaze se efectueaza obligatoriu de catre un tehnician autorizat, la un interval de maxim 2 ani pentru utilizatorii casnici sau de fiecare data cand considerati necesar.
Se interzice:
- utilizarea/modificarea instalatiei de gaze pentru alte scopuri decat cele autorizate;
- folosirea conductelor instalatiilor de gaze ca impamantare pentru consumatorii electrici;
- sprijinirea, agatarea, rezemarea oricaror obiecte sau cabluri electrice, de/pe conductele instalatiilor de gaze;
- lasarea nesupravegheata a consumatorilor de gaze, cu flacara deschisa si fara protectii automate;
- desfasurarea de activitati sau dormitul in incaperi in care se folosesc aparate cu flacara aprinsa si care nu au evacuarea gazelor asigurata prin cosuri de fum. Cosurile de fum trebuiesc curatate periodic la inceputul/sfarsitul fiecarui sezon de folosire intensiva sau ori de cate ori este necesar;

Montarea, punerea in functiune, depanarea, service-ul si verificarea periodica a aparatelor consumatoare de gaze se efectueaza numai de catre instalatori autorizati.
Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si folositi aparatele electrocasnice numai in scopurile pentru care acestea au fost produse.
Folositi sau solicitati montarea senzorilor de gaze si/sau de fum.